Creativ Lokalvårds miljöpolicy

Vi på Creativ Lokalvård bedriver ett aktivt miljöarbete. Som städfirma ställer vi höga krav på miljövänlighet, både hos oss själva och hos våra leverantörer.

Creativ har ett engagerat samarbete kopplat till miljöpåverkan

Med ett engagerat samarbete med såväl kunder, leverantörer och med personal har vi som mål att med minsta möjliga påverkan åstadkomma det bästa resultat som förväntas av oss. Både för natur som människor! Detta uppnår vi genom ett helhetsperspektiv där alla delar av Creativ Lokalvårds verksamhet involveras och där vårt arbete med Miljödiplom fungerar som grund.

Våra mål kopplat till miljöpolicy

  • Använda leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.

  • Vi skall välja metoder vars syfte är att minska utsläppen av rengöringsmedel, samt välja miljömärkta rengöringsmedel när så är möjligt, utan försämrad kvalitet.

  • Vi skall källsortera och återvinna vårt avfall.

Vi på Creativ Lokalvård bedriver ett aktivt miljöarbete så att vi uppfattas som en attraktiv partner utav våra kunder. Vår vision är att alla våra medarbetare i städfirman känner sig involverade i miljöpolicyn och vårt arbete för en bättre miljö.

Här kan du läsa mer om vilka städtjänster vi erbjuder på Creativ Lokalvård:

Vi på Creativ Lokalvård ställer höga krav på miljövänlighet

Miljövänlighet är en viktig del för oss på Creativ Lokalvård. Som städföretag tar vi ansvar och ställer höga krav på miljövänliga alternativ vid städning. I vårt arbete använder vi produkter som klarat kriterierna för Naturskyddsföreningens Bra miljöval eller som är Svanenmärkta.

Vi på Creativ Lokalvård är en auktoriserad serviceentreprenör. Auktorisationen görs av Almega Serviceentreprenörerna. Vill du veta mer om Creativ Lokalvård eller vår miljöpolicy är du välkommen att kontakta oss!